Việc dùng lửa thông thạo được bắt đầu từ giai đoạn:

A.

người tối cổ Pitêcantrôp.

B.

người cổ Nêanđectan.

C.

người hiện đại Crômanhon.

D.

người tối cổ Xinantrôp.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 2 40 phút có lời giải - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...