Việc dùng lửa thông thạo được bắt đầu từ giai đoạn:

A.

người tối cổ Pitêcantrôp.

B.

người cổ Nêanđectan.

C.

người hiện đại Crômanhon.

D.

người tối cổ Xinantrôp.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

người cổ Nêanđectan.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 2 40 phút có lời giải - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...