Việc chuyển gen chống chịu từ cỏ dại vào cây trồng là ứng dụng của hiện tượng:

A.

chuyển đoạn nhỏ.

B.

mất đoạn nhỏ.

C.

mất đoạn nhỏ.

D.

lặp đoạn nhiễm sắc thể.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

chuyển đoạn nhỏ.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 4 40 phút có lời giải - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...