Việc chuyển gen chống chịu từ cỏ dại vào cây trồng là ứng dụng của hiện tượng:

A.

chuyển đoạn nhỏ.

B.

mất đoạn nhỏ.

C.

mất đoạn nhỏ.

D.

lặp đoạn nhiễm sắc thể.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 4 40 phút có lời giải - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...