Việc bảo đảm tỉ lệ thích hợp người dân tộc thiểu số trong các cơ quan quyền lực nhà nước thể hiện:

A.

quyền bình đẳng giữa các dân tộc.

B.

quyền bình đẳng giữa các công dân.

C.

quyền bình đẳng giữa các vùng, miền.

D.

quyền bình đẳng trong công việc chung của nhà nước.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

quyền bình đẳng giữa các dân tộc.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...