Vị trí vân sáng trong thí nghiệm giao thoa của I-âng được xác định bằng công thức nào sau đây?

A. $x=\frac{2k\lambda D}{a}$
B. $x=\frac{k\lambda D}{2a}$
C. $x=\frac{k\lambda D}{a}$
D. $x=\frac{(2k+1)\lambda D}{2a}$
Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...