Vị trí của Tây Âu từ đầu thập niên 70 (TK XX) trở đi là:

A.

Trung tâm kinh tế- tài chính lớn nhất thế giới

B.

Trung tâm kinh tế- tài chính duy nhất thế giới

C.

Một trong ba trung tâm kinh tế- tài chính lớn của thế giới

D.

Một trong những trung tâm kinh tế- tài chính của thế giới.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945 - 2000) 40 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...