Vị trí của Tây Âu từ đầu thập niên 70 (TK XX) trở đi là:

A.

Trung tâm kinh tế- tài chính lớn nhất thế giới

B.

Trung tâm kinh tế- tài chính duy nhất thế giới

C.

Một trong ba trung tâm kinh tế- tài chính lớn của thế giới

D.

Một trong những trung tâm kinh tế- tài chính của thế giới.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Một trong ba trung tâm kinh tế- tài chính lớn của thế giới

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945 - 2000) 40 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...