Vì sao từ thế kỉ XVI nhà Lê suy thoái?

A.

Thiên tai, mất mùa, đói kém xảy ra thường xuyên

B.

Quan lại cậy thế hà hiếp, bóc lột nhân dân

C.

Nhà Lê không được nhân dân ủng hộ

D.

Vua quan ăn chơi xa xỉ, nội bộ triều đình chia thành phe phái, tranh giành quyền lực

Đáp án và lời giải
Đáp án:D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...