Vì sao tư sản phản cách mạng tiến hành cuộc đảo chính lật đổ phái Gia-cô-banh?

A.

Để tranh giành quyền lực

B.

Để bảo vệ quyền lực của giai cấp tư sản

C.

Do mâu thuẫn sâu sắc giữa phái Gia-cô-banh và tư sản phản cách mạng

D.

Ngăn chặn cách mạng tiếp tục phát triển vì động chạm đến  quyền lợi của giai cấp tư sản

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Ngăn chặn cách mạng tiếp tục phát triển vì động chạm đến  quyền lợi của giai cấp tư sản

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...