Vì sao trong thời kì 1936 - 1939, đời sống các tầng lớp nhân dân vẫn gặp khó khăn?

A.

Vì công chức lương thấp.

B.

Vì công nhân thất nghiệp vẫn còn nhiều.

C.

Vì nông nhân không đủ ruộng cày

D.

Vì chính sách tăng thuế của chính quyền thuộc đ

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Vì chính sách tăng thuế của chính quyền thuộc đ

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...