Vì sao trong các thế kỉ X- XV, thương nghiệp nước ta được mở rộng và phát triển? 

A.

Nhờ sự phát triển của nông nghiệp và thủ công nghiệp 

B.

Đất nước được độc lập và thống nhất 

C.

Nhà nước quan tâm hàng đầu đến thương nghiệp 

D.

Câu A và B đúng 

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Câu A và B đúng 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...