Vì sao Pháp tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Việt Nam?        

A.

Bù vào thiệt hại trong lần khai thác thứ nhất.

B.

Để bù đắp thiệt hại do chiến tranh thế giới thứ nhất gây ra.

C.

Để thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam.

D.

Khôi phục nền kinh tế Việt Nam.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Đáp án đúng là B!

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...