Vì sao nông Anh phải ra thành thị bán sức lao động cho tư bản?

A.

Họ bị mất ruộng đất

B.

Họ bị địa chủ bóc lột nặng nề

C.

Họ muốn tìm cuộc sống no đủ hơn

D.

Tất cả các lí do trên

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Họ bị mất ruộng đất

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...