Vì sao năm 1960 đã đi vào lịch sử với tên gọi là “Năm châu Phi”?             

A.

Các nuớc thuộc địa còn lại ở Châu Phi hoành thành cuộc đấu tranh đánh đổ nền thống trị thực dân cũ.         

B.

Châu phi là châu lục có phong trào giải phóng dân tộc phát triển sớm nhất, mạnh nhất.         

C.

Vì có 17 nước ở châu Phi đuợc trao trả độc lập.         

D.

Cộng hòa Nam Phi chính thức xoá bỏ chế độ phân biệt chủng tộc (Apacthai). 

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Đáp án đúng là C!  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...