Vì sao Đảng ta chủ chương chuyển từ nhân nhượng với Tưởng sang hòa hoãn với Pháp

A.

Pháp – Tưởng ký hòa ước Hoa- Pháp ngày 28/2/1946

B.

Tưởng chuẩn bị rút quân về nước

C.

Pháp mạnh hơn Tưởng

D.

Pháp – Tưởng ký hòa ước Hoa- Pháp ngày 28/2/1946

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...