Vì sao công bằng xã hội trong giáo dục là vấn đề mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc của sự nghiệp giáo dục nước ta?

A.

Đảm bảo quyền của công dân

B.

Đảm bảo nghĩa vụ của công dân

C.

Tạo điều kiện để mọi người có cơ hội học tập và phát huy tài năng

D.

Để công dân nâng cao nhận thức

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Tạo điều kiện để mọi người có cơ hội học tập và phát huy tài năng

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...