Vì sao CNH phải gắn liền với HĐH?

A.

Vì nhân loại đã trải qua hai cuộc cách mạng kỉ thuật và công nghệ.

B.

Xu hướng toàn cầu hóa, mở ra cơ hội mới cho các nước tiến hành CNH sau như Việt Nam.

C.

Tránh sự tụt hậu, rút ngắn thời gian để HĐH mọi mặt.

D.

Cả a, b, c đều đúng

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Cả a, b, c đều đúng

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...