Vì sao Bộ Chính trị chọn Tây Nguyên là hướng tiến công chủ yếu trong năm 1975?

A.

Tây Nguyên có vị trí chiến lược quan trọng,lực lượng địch ở đây tập trung dày đặc để bảo vệ miền Nam

B.

Tây Nguyên có vị trí chiến lược quan trọng,lực lượng địch tập trung ở đây mỏng,bố phòng có nhiều sơ hở,

C.

Tây Nguyên là căn cứ quân sự liên hợp mạnh nhất của Mĩ-Ngụy ở miền Nam

D.

Đấp án A và C đúng

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...