Ví dụ về tính trạng phụ thuộc nhiều vào điều kiện môi trường ít phụ thuộc vào kiểu gen là:

A.

tỉ lệ bơ trong sữa bò.

B.

chiều dài bông lúa.

C.

chất lượng gạo.

D.

độ ngọt của cam.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...