Về mặt lãnh thổ, Việt Nam gắn liền với lục địa:

A.

Trung Quốc - Nam Á.         

B.

Ấn - Âu.         

C.

Á - Úc.         

D.

Á - Âu.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích: về mặt lãnh thổ, Việt Nam gắn liền với lục địa Á- Âu

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...