Vệ quốc đoàn đổi thành Quân đội Quốc gia Việt Nam khi nào?

A.

Ngày 6 - 1 - 1946.

B.

Ngày 22 - 5 - 1946.

C.

Ngày 2 - 3 - 1946

D.

Ngày 23 - 11 - 1946

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...