Về lương thực-thực phẩm,từ chỗ thiếu ăn đến năm 1990 Việt nam đã vươn lên đáp ứng nhu cầu trong nước,có dự trữ và xuất khẩu.Năm.....đạt 19,5 triệu tấn,năm.....đạt 21,4 triệu tấn.

A.

1991,1992

B.

1992,1993

C.

1977,1988

D.

1988,1989

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

1988,1989

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1975 Đến Năm 2000 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...