Về kinh tế, sau Chiến tranh thế giới thứ hai, các nước phương Tây do Mĩ cầm đầu đã làm gì đối với Liên Xô?

A.

Thực hiện chính sách chống cộng

B.

Tiến hành Chiến tranh lạnh

C.

Bao vây

D.

Bao vây, cô lập

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Bao vây

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...