Về kinh tế, Hiệp ước Bali xác định nguyên tắc cơ bản trong quan hệ giữa các nước là

A.

tôn trọng độc lập của nhau.

B.

không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau,

C.

hợp tác phát triển có hiệu quả.

D.

giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

hợp tác phát triển có hiệu quả.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...