Về đối ngoại, ngoài việc tìm cách trở lại các thuộc địa chính sách của các nước Tây Âu trong những năm 1945 - 1950 là

A.

chông Liên Xô.

B.

chống Liên Xô và các nước Đông Âu.

C.

liên minh chặt chẽ với Mĩ.

D.

đàn áp phong trào giải phóng dân tộc.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945 - 2000) 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...