Ve chó kí sinh trên chó. Môi trường sống của ve chó là môi trường

A. Dưới nước
B. Trên cạn
C. Sinh vật
D. Đất
Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...