Vật trong suốt không màu là những vật:

A.

Hấp thụ hoàn toàn mọi ánh sáng nhìn thấy.

B.

Chỉ hấp thụ ánh sáng màu trắng.

C.

Chỉ hấp thụ ánh sáng đơn sắc.

D.

Không hấp thụ ánh sáng trong miền nhìn thấy của quang phổ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Không hấp thụ ánh sáng trong miền nhìn thấy của quang phổ.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 6 Lượng tử ánh sáng - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...