Vật trong suốt có màu là những vật:

A.

Chỉ hấp thụ ánh sáng trắng.

B.

Không hấp thụ ánh sáng đơn sắc.

C.

Hấp thụ hoàn toàn mọi ánh sáng nhìn thấy.

D.

Hấp thụ lọc lựa ánh sáng trong miền nhìn thấy.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Hấp thụ lọc lựa ánh sáng trong miền nhìn thấy.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 6 Lượng tử ánh sáng - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...