Vật sáng AB vuông góc với trục chính của một thấu kính sẽ có ảnh A'B' ngược chiều, có bề cao bằng AB và cách AB 40 (cm). Tiêu cự thấu kính là

A.

15 (cm).

B.

10 (cm).

C.

7,5 (cm).

D.

20 (cm).

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

7,5 (cm).

Đây là thấu kính hội tụ, vật thật - ảnh thật., ảnh ngược chiều vật =>k <0

             k = − = − d = .

Mà:        L = d + d' = d = 40 (cm) d = 30 (cm); d' = 10 (cm).

Từ đó:    f = = 7,5 (cm).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...