Vật P = 20 (N) treo trên dây như hình vẽ. Lực căng dây AB và AC là

A.

20 (N); 40 (N).

B.

20 (N); (N).

C.

 (N); (N).

D.

 (N); 40 (N).

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

20 (N); (N).

Từ hình vẽ ta thấy:TAB = Ptg60° = 20 (N).

                          

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm động lực học chất điểm vật lý 10 có lời giải - đề số 10

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...