Vật nặng trong con lắc lò xo dao động điều hòa với ω = 10 (rad/s). Chọn gốc tọa độ trùng với vị trí cân bằng của vật. Biết rằng tại thời điểm ban đầu vật đi qua li độ x = +2 (cm) với vận tốc v = +20 (cm/s). Phương trình dao động của vật là:

A.

x = 4cos10t − (cm).

B.

x = 2cos10t + (cm).

C.

x = 4cos10t + (cm).

D.

x = 5cos10t + (cm).

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

x = 4cos10t − (cm).

Phương trình dao động có dạng: x = Acos(ωt + φ).

Tần số góc: ω = 15 (rad/s).

Sử dụng phương trình: thay số ta được: A = 4 (cm).

                                         x = 4cos10t − (cm).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...