Vật liệu polime nào sau đây có chứa nguyên tố nitơ?         

A.

A: Nhựa poli(vinyl clorua).

B.

B: Tơ visco.

C.

C: Tơ nilon-6,6.

D.

D: Cao su buna

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

đáp án đúng là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...