Vật kính và thị kính của một kính thiên văn cách nhau 105cm. Một người quan sát đặt mắt sát sau thị kính quan sát một vật ở rất xa trong điều kiện ngắm chừng ở vô cực. Tiêu cự của vật kính là f1 = 100cm. Số bội giác của kính bằng

A.

20.

B.

10,5.

C.

30.

D.

Một giá trị khác

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

20.

G = = = 20.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 40 phút Chương 7 Mắt và các dụng cụ quang học - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...