* Vật kính của một kính hiển vi có tiêu cự 4mm và thị kính có tiêu cự 4cm. Hai kính cách nhau 17 cm. Cho Đ = 25cm. Độ dài quang học của kính hiển vi là

A.

12,6cm.

B.

13,4cm.

C.

20,6cm.

D.

21,4cm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

12,6cm.

Độ dài quang học: δ = L - f1 - f2 = 17 - 0,4 - 4 = 12,6 cm.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 7 Mắt và các dụng cụ quang học - Đề số 13

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...