* Vật kính của một kính hiển vi có tiêu cự 4mm và thị kính có tiêu cự 4cm. Hai kính cách nhau 17 cm. Cho Đ = 25cm. Độ dài quang học của kính hiển vi là

A.

12,6cm.

B.

13,4cm.

C.

20,6cm.

D.

21,4cm.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 7 Mắt và các dụng cụ quang học - Đề số 13

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...