Vật khối lượng 4 (kg) chịu tác dụng của lực 6 (N) đang nằm yên trở nên chuyển động. Bỏ qua ma sát. Vận tốc vật đạt được sau thời gian tác dụng lực 0,5 (s) là

A.

0,33 (m/s).

B.

12 (m/s).

C.

0,75 (m/s).

D.

1,2 (m/s).

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

0,75 (m/s).

= 0,75 (m/s).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...