Vật dao động điều hòa có phương trình x = 5cos2πt + (cm). Vận tốc của vật khi đi qua li độ x = 3 (cm) là:

A.

25,12 (cm/s).

B.

± 25,12(cm/s).

C.

12,56 (cm/s).

D.

±12,56 (cm/s).

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

±25,12 (cm/s).

Từ phương trình: .

Thay số thu được: = ±25,12 (cm/s).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 60 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...