Vật đang ở trạng thái cân bằng, nếu tổng mômen lực đối với một điểm bất kì của vật bằng 0 thì

A.

khác 0 đối với các điểm còn lại của vật.

B.

bằng 0 đối với một số điểm còn lại của vật.

C.

bằng 0 đối với tất cả các điểm khác của vật.

D.

bằng 0 hoặc khác 0 với một số điểm còn lại của vật, tùy theo vị trí của điếm ấy.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Bằng 0 đối với tất cả các điểm khác của vật.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 3 cân bằng và chuyển động của vật rắn vật lý 10 có lời giải - đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...