Vật đang ở trạng thái cân bằng, nếu tổng mômen lực đối với một điểm bất kì của vật bằng 0 thì

A.

khác 0 đối với các điểm còn lại của vật.

B.

bằng 0 đối với một số điểm còn lại của vật.

C.

bằng 0 đối với tất cả các điểm khác của vật.

D.

bằng 0 hoặc khác 0 với một số điểm còn lại của vật, tùy theo vị trí của điếm ấy.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 3 cân bằng và chuyển động của vật rắn vật lý 10 có lời giải - đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...