Vật có khối lượng m chịu tác dụng lần lượt của hai lực F1 và F2 thì thu được gia tốc tương ứng là a1 và a2. Nếu vật trên chịu tác dụng của lực (F1 + F2) thì sẽ thu được gia tốc bằng

A.

|a1 − a2|.

B.

a1 + a2.

C.

.

D.

.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

a1 + a2.

.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...