Vào đầu mùa hạ, ở miền Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa lớn là do?         

A.

Gió tín phong ở nửa cầu Nam hoạt động mạnh.

B.

Sự kết hợp hoạt động giữa gió mùa Tây Nam và dải hội tụ nhiệt đới.

C.

Tác động của gió mùa Tây Nam thổi từ Bắc Ấn Độ Dương.

D.

Tác động của gió mùa Tây Nam thổi từ cao áp cận chí tuyến ở bán cầu Nam.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...