Vào thời gian nào trong năm không có hiện tượng chênh lệch ngày và đêm trên trái đất?

A.

Ngày 22/6

B.

Ngày 21/3 và 23/9

C.

Ngày 22/12

D.

Không có ngày nào.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:Vì ngày 21/3 và 23/9 tia sáng mặt trời chiếu vuông góc với mặt đất tại đường xích đạo lúc 12 giờ nên khắp nơi trên trái đất đều có ngày và đêm bằng nhau.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...