Vào những năm 80, trong những nước sản xuất công nghiệp lớn của thế giới, Ấn Độ đứng thứ mấy?

A.

Thứ 5.

B.

Thứ 7.

C.

Thứ 10

D.

Thứ 11

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Thứ 10

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...