Vào năm nào Khúc Thừa Dụ được nhân dân ủng hộ, đánh chiếm Tống Bình (Hà Nội)? 

A.

Năm 905

B.

Năm 906

C.

Năm 907 

D.

Năm 938 

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Năm 905

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...