Vào năm 2004, giá trị nhập khẩu của Cộng hòa liên bang Đức đứng

A.

thứ nhất thế giới

B.

thứ hai thế giới

C.

thứ ba thế giới

D.

thứ tư thế giới

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...