Vào năm 2004, GDP bình quân đầu người của Hoa Kì đạt

A.

gần 37000 USD

B.

gần 38000 USD

C.

gần 39000 USD

D.

gần 40000 USD

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

gần 40000 USD

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...