Vào giữa thế kỉ XIX, tình hình nước ta có những đặc điểm nổi bật nào:

A.

Chế độ phong kiến Việt Nam đang trong giai đoạn hình thành.

B.

Chế độ phong kiến Việt Nam đang ở trong giai đoạn khủng hoảng suy yếu nghiêm trọng.

C.

Chế độ phong kiến Việt Nam được cũng cố vững chắc.

D.

Một lực lượng sản xuất mới –tư bản chủ nghĩa đang hình thành trong lòng xã hội phong kiến.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Chế độ phong kiến Việt Nam đang ở trong giai đoạn khủng hoảng suy yếu nghiêm trọng.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...