Vận tốc sóng dọc truyền trên một lò xo phụ thuộc vào:

A.

Bản chất của môi trường truyền sóng.

B.

Năng lượng sóng.

C.

Tần số sóng.

D.

Hình dạng sóng.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 2 Sóng cơ và sóng âm - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...