Vận tốc sóng dọc truyền trên một lò xo phụ thuộc vào:

A.

Bản chất của môi trường truyền sóng.

B.

Năng lượng sóng.

C.

Tần số sóng.

D.

Hình dạng sóng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Bản chất của môi trường truyền sóng.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 2 Sóng cơ và sóng âm - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...