Vận tốc của một vật chuyển động dọc theo vòng tròn thay đổi đều, tăng gấp 2 lần trong khoảng thời gian T. Trong thời gian này hướng của hợp lực tác dụng lên vật

A.

thay đổi và hướng dần đến tâm vòng tròn và chỉ thành phần hướng tâm của nó tăng lên gấp 4 lần.

B.

thay đổi theo hướng dần đến tâm vòng tròn và thành phần hướng tâm của nó tăng lên gấp 2 lần.

C.

không thay đổi và chỉ giá trị của hợp lực tăng lên gấp 2 lần.

D.

không thay đổi và chỉ độ lớn của hợp lực tăng lên gấp 4 lần.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm động lực học chất điểm vật lý 10 có lời giải - đề số 11

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...