Vận tốc của một vật chuyển động dọc theo vòng tròn thay đổi đều, tăng gấp 2 lần trong khoảng thời gian T. Trong thời gian này hướng của hợp lực tác dụng lên vật

A.

thay đổi và hướng dần đến tâm vòng tròn và chỉ thành phần hướng tâm của nó tăng lên gấp 4 lần.

B.

thay đổi theo hướng dần đến tâm vòng tròn và thành phần hướng tâm của nó tăng lên gấp 2 lần.

C.

không thay đổi và chỉ giá trị của hợp lực tăng lên gấp 2 lần.

D.

không thay đổi và chỉ độ lớn của hợp lực tăng lên gấp 4 lần.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Thay đổi và hướng dần đến tâm vòng tròn và chỉ thành phần hướng tâm của nó tăng lên gấp 4 lần.

Giá trị của lực tác dụng lên vật:

       tăng dần cùng với vt, v0 là vận tốc ban đầu; là gia tốc tiếp tuyến và là gia tốc hướng tâm.

Vì v(t) = 2v0, nên thành phần hướng tâm của lực:

           

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm động lực học chất điểm vật lý 10 có lời giải - đề số 11

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...