Vận tốc của electron trong nguyên tử Hiđro khi nguyên tử ở trạng thái dừng thứ 2 bằng:

A.

2.106 m/s.

B.

2,1.106 m/s.

C.

1,1.106 m/s.

D.

3,2.106 m/s.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

1,1.106 m/s.

Bán kính quỹ đạo dừng của nguyên tử Hiđro được xác định: rn = n2r0, với r0 = 5,2.10-11 m và n = 1, 2, 3...

 r2 = 4,5.10-11 = 21,2.10-11 m

Khi electron chuyển động tròn xung quanh hạt nhân nguyên tử Hiđrô thì lực Culông giữa electron và hạt nhân đóng vai trò là lực hướng tâm

   v =  = 1,1.106 m/s.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 6 Lượng tử ánh sáng - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...