Vận tốc của electron trong nguyên tử Hiđro khi nguyên tử ở trạng thái dừng thứ 2 bằng:

A.

2.106 m/s.

B.

2,1.106 m/s.

C.

1,1.106 m/s.

D.

3,2.106 m/s.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 6 Lượng tử ánh sáng - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...