Vận tốc của chất điểm dao động điều hòa có giá trị cực tiểu khi:

A.

Li độ cực tiểu.

B.

Li độ bằng không.

C.

Li độ cực đại.

D.

Gia tốc có độ lớn cực đại.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...