Vận tốc của chất điểm dao động điều hòa có giá trị cực tiểu khi:

A.

Li độ cực tiểu.

B.

Li độ bằng không.

C.

Li độ cực đại.

D.

Gia tốc có độ lớn cực đại.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Gia tốc đạt giá trị cực đại.

Li độ x = Acos(ωt + φ)

Vận tốc v = -ωAsin(ωt + φ)

Gia tốc a = -ω2Acos(ωt + φ)

Vận tốc đạt cựct tiểu  khi vật ở vị trí x = ±A khi đó gia tốc lại đạt giá trị cực đại = ω2 A

Vận tốc đạt cực đại  khi vật ở vị trí cân bằng x=0 khi đó gia tốc đạt giá trị cực tiểu = 0.

Kết luận: Vậy vận tốc đạt cực tiểu khi gia tốc đạt giá trị cực đại.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...