Văn học dân gian nằm trong:

A.

Tổng thể văn hóa dân gian ra đời từ xa xưa.

B.

Tổng thể văn hóa dân gian ra đời từ thế kỉ X.

C.

Tổng thể văn học Việt nam ra đời từ xa xưa.

D.

Tổng thể văn học Việt nam ra đời từ thế kỉ X.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Tổng thể văn hóa dân gian ra đời từ xa xưa.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...