Vấn đề nước Đức được hội nghị Pốt-xđam quy định như thế nào?

A.

Phân chia khu vực chiếm đóng và kiểm soát nước Đức sau chiến tranh giữa các nước lớn.

B.

Thống nhất mục tiêu tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức.

C.

Khẳng định nước Đức trở thành một quốc gia hòa bình và thống nhất.

D.

Tất cả ý trên.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai( 1945 – 1949) 20 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...