Vấn đề nào sau đây được Đảng và Nhà nước ta quan tâm nhất ?

A. Xóa đói, giảm nghèo.
B. Giải quyết việc làm.
C. Phòng, chống tệ nạn xã hội.
D. Kiềm chế sự gia tăng dân số.
Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...